Weer een nieuwe secte

Weer een nieuwe secte

Ditmaal niet in Amerika. Evangelist Klein heeft een groot stuk grond gekocht in het dorpje Amden, Zwitserland, ver van groote steden en omringd door bergen.

Klein is de stichter eener nieuwe sectie en heeft het eigendom gekocht op last van eenige Duitschers. Velen hunner komen van Amerika die en goods dienstig genootschap wenschen te vestigen.

De nieuwe secte heeft als en harer geloofsartikelen aangenonem te tweede komst van Christus te stellen op Paaschdag, 1904. De nederdaling sal geschieden te Amden, te midden van de kolonie.

De Heraut van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 18. Oktober 1903, Nr. 1346, S. 4. Online